Ο Ηγεμόνας

Αυτός που γίνεται άρχοντας μιας πολιτείας συνηθισμένης να ζει ελεύθερα και δεν την καταστρέφει, πρέπει να περιμένει ότι θα καταστραφεί από αυτή. Γιατί εκείνη έχει πάντα καταφύγιο στους ξεσηκωμούς της το όνομα της ελευθερίας καθώς και τις παλαιές τις συνήθειες, που ούτε το πέρασμα του χρόνου, ούτε κανένα ευεργετικό μέτρο θα μπορούσε ποτέ να τις κάνει να ξεχαστούν. Κι ό,τι και αν κάνει ο ηγεμόνας, ό,τι και αν προνοήσει, εκτός αν διαιρέσει ή διασκορπίσει τους κατοίκους της, αυτοί δε θα λησμονήσουν ποτέ αυτό το όνομα, ούτε αυτές τις συνήθειες.

Μακιαβέλι ( Ο Ηγεμόνας )

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου