Ψυχανάλυση και πολιτική: Μάθημα Δεύτερο: B’ μέρος
Μαθήματα Aυτομόρφωσης 
πρώτος κύκλος: ψυχανάλυση και πολιτική
Μάθημα Δεύτερο: B’ μέρος

μάθημα πρώτο εδώ