αντεστραμμένη ψυχανάλυση
Μαθήματα Aυτομόρφωσης - ψυχανάλυση και πολιτική.
Μαζική κουλτούρα: αντεστραμμένη ψυχανάλυση